Jeugd


Gebed

God maak mijn leven tot een licht,
dat in de wereld glanst;
een kleine vlam die helder brandt,
waarheen ik mij ook richt.


Gebed voor sterke benen

God,
wij danken u,
dat de mens zo in elkaar zit
dat hij of zij op eigen benen
door het leven kan en mag gaan.

Wij bidden u
voor mensen die moeite hebben
hun eigen weg te vinden,
die steeds onderuit gaan.

Wij vragen u,
om sterke benen,
niet alleen voor onszelf,
maar ook om anderen
weer op de been te helpen.


Doolhof

Lieve God,
soms lijkt mijn hoofd
wel een doolhof:
ik kom er niet uit
en loop maar te piekeren
wat ik moet doen.

Wilt U mij dan helpen
om rustig te blijven
en stap voor stap
een uitweg te zoeken
voor wat me dwarszit?

Soms zie ik een ander
die loopt te verdwalen
die ruzie heeft thuis
of geen raad weet
met een of ander probleem:
wilt u mij dan helpen
een vriendin te zijn
en hand en hand
een uitweg te vinden
voor wat haar dwarszit.


Dankgebed

Goede God,
dank u voor de warmte van de zon
die de kou in ons verjaagt
en ons warm maakt van binnen.

Dank u voor het licht
dat alles groeien doet,
dat het donkere in ons verjaagt
en ons vrolijk maakt.

Dank u voor de positieve dingen
in ons leven,
die ons moed geven en gelukkig maken;
geef dat we ze altijd zullen zien.

Dank u voor alle mensen om ons heen
die licht uitstralen en warmte geven;
geef dat ze er altijd zullen zijn.

Goede god,
wees voor ons als de zon,
verwarm ons met uw liefde,
maak ons leven licht,
geef dat ook wij op onze beurt
de zon laten schijnen voor anderen.


Gebed van Franciscus

God, laat mij een instrument zijn
van Uw vrede,
waar haat heerst, laat mij liefde zaaien,
waar onrecht is, vergeving schenken,
waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis, licht,
waar doefheid is, vreugde.


Dankgebed als je wakker wordt

Wij danken U, God,
voor deze nieuwe morgen;
wij danken u
voor de rust van de nacht zonder zorgen,
voor gezondheid, liefde en vrienden
die U ons schenkt.
Wij danken u voor alles
wat uw goedheid ons brengt.
God in de hemel,
wij danken U.


Niet vergeten

Wij hebben honger
en hebben te eten;
laten wij hiervoor dankbaar zijn.
Anderen hebben honger
en niets te eten;
laten we deze mensen
niet vergeten.


Gebed


God, leer de mensen elkander te verstaan.
Leer het vechten, niet het verslaan.
Leer dat men zich over moet geven
aan wat komt op zijn pad.
Leer te begrijpen, zonder gekat.
Leer de mensen elkander te verstaan.
Eerst dan kan men samen de weg op gaan.

(Monique)


Gebed om eenvoud

We willen zoveel hebben, God,
en als we het hebben willen we weer iets anders:
leer ons genoeg te hebben
van dat willen naar groter, mooier, nieuwer, sneller;
leer ons genoeg te hebben
van egosme, ruzie en gepest en van steeds meer;
leer ons genieten
van de dingen die we voor niets krijgen:
de kleuren en geuren van de bloemen
het lied van de vogels in de lucht
maak ons tevreden met vriendschap,
liefde en aandacht van de mensen om ons heen.


Psalm 32

God is niet een mens die in slaap valt;
je raakt bij hem niet uit het oog.
Hij gaat met je mee en blijft bij je,
zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat.
Hij bewaart je als de zon schijnt overdag
en 's nachts als de maan schijnt;
je raakt niet verloren,
zelfs niet in het duister van het kwaad.
Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf.
God zal je bewaren in leven en dood,
tot in eeuwigheid.
Amen


God

God, wij vragen U:
help ons bij het zoeken
naar de goede weg in ons leven,
laat er mensen zijn
die ons de weg wijzen.


Gebed

God,
als het stormt in ons leven,
als alles overhoop gehaald wordt
wat zeker en veilig leek,
wees dan onze rots in de branding,
geef ons beschutting tegen de harde wind:
een plek om op adem te komen.

Geef dat we niet constant
de luwte zoeken in het leven,
dat we af durven stormen
op alles wat onrechtvaardig is;
dat we niet bang zijn
de wind van voren te krijgen
maar opkomen voor iedereen
die zich niet staande kan houden.


Gebed om stilte

Goede God, help ons
af en toe even stil te zijn en dan te weten
dat U altijd heel dicht bij ons bent.


Armoe

Armoe mag niet,
liefde wel.
De aller, allerminste
zijn het meest in tel.

Wie heeft die deelt,
liefde wint.
De aller, allerarmsten
zijn het meest Gods kind.

De vrede groeit,
liefde straalt.
De aller, allerkleinsten
worden terugbetaald.

(Nel van Drie)


Avondgebed

Ik leg mijn handen
op mijn gezicht
en luister
als in een schelp
naar t gefluister van de zee;

naar uw stem
in de stilte.

Heb ik u verstaan
in wat de dag
mij bracht?

Heb ik gedaan
wat u
van deze dag
had verwacht ?

(Paula Copray)


Gebed

Goede God,
U kent mij door en door;
U kende mij al
nog voordat ik werd geboren.
U weet wat ik fijn vind
en waar ik bang voor ben.
God, help mij, als ik dingen moet doen
waar ik erg tegenop zie;
maak mij zo moedig
dat ik moeilijke dingen
onder ogen durf te zien.

U bent altijd om mij heen.
U bent onder mij om mij op te vangen.
U bent naast mij als een vriend.
U bent achter mij om mij te beschermen.
U bent vr mij om mij de weg te wijzen.

Ik dank u dat ik altijd opnieuw kan beginnen
wanneer er iets mislukt is.
Ik dank u dat ik fouten mag maken
en dat ik van mijn fouten mag leren.

God. wat is het fijn
om mij veilig te weten bij U.


Kom, Geest van God

Kom Geest van God,
kom Geest van wind en vuur,
maak mij sterk
als ik soms bang zijn om verder te gaan,
als geweld en onrecht
ons machteloos maken.
Geef ons kracht.

Kom Geest van God,
kom Geest van wind en vuur,
maak mij sterk
als ik mij zwak en klein voelen.
Geef ons kracht om mensen te zijn
zoals we zijn
te midden van alle schepselen.

Kom Geest van God,
kom Geest van wind en vuur
en sterk onze levenskracht
om te groeien,
om lief te hebben.
Geef mij kracht om te leven
en wijsheid op mijn levensweg


Gebed van Ignatius

Lieve God, leer mij vrijgevig te zijn:
te geven zonder de kosten te tellen,
te werken zonder beloning te verwachten,
behalve dat ik weet dat ik Uw wil doe.


Nog een morgengebed

Wij vragen uw zegen
over de komende dag,
God van al wat leeft.

Help ons deze dag door te brengen
volgens uw bedoeling,
houd in ons de hoop levend
op een betere wereld
en geef ons de kracht
om daar vandaag aan te werken.

Zegen allen met wie wij
in lief en leed verbonden zijn;
maak ons bereid
met elkaar te delen
wat het leven biedt;
geef ons een open oog
en een bewogen hart
voor ieder die onze naaste is
naar het voorbeeld
en in de kracht
van Jezus van Nazareth.


Morgengebed

Ik vouw mijn handen
tot een schaal
omhoog
naar U:
ik vang de levenskracht
mij
toevertrouwd.
Ik bewaar haar in mijn hart.

Dat wij ontdekken mogen
wat God vandaag
van ons verwacht
en het doen
in uw kracht
(naar Paula Copray)


Gemaakt naar Uw beeld

God, wij zijn mensen naar Uw beeld;
zo heeft U ons gemaakt
met handen en voeten,
ogen, oren en een mond,
maar we zijn allemaal anders.
Dit past bij de n
en dat weer beter bij de ander.
Help ons om dat te doen
wat het beste bij ons past,
dan komen we tot ons recht,
dan kunnen we worden
wie we eigenlijk ook zijn.

Geef ons de moed
om nee te zeggen
als we vinden dat dat moet;
geef ons de kracht
om er dwars tegen in te gaan
als dat goed is;
geef ons de rust
om na te denken
wie we willen zijn.

God, wij zijn mensen naar Uw beeld;
ieder met een eigen kleur.
Help ons om al die kleuren te gebruiken
voor een vrolijke, betere wereld.